לפרסום חייגו: 050-5788255

ביקור השר לשירותי דת - מועצה מקומית חוף אשקלון