לפרסום חייגו: 050-5788255

חוק ומשפט בהעוטף

חוק ומשפט

טור משפטי: לשון הרע בדיווח על הליכים משפטיים - חוק ומשפט בהעוטף

טור משפטי: לשון הרע בדיווח על הליכים משפטיים

מושבים קיבוצים מנהלים לעיתים הליכים משפטיים. במקרים רבים זוכים הליכים אלו להתעניינות רבה מצד החברים, המצפים מבעלי התפקידים לעדכן ואותם בהתקדמות ההליך המשפטי. עדכונים אלו חושפים אותם ובעלי התפקידים בהם לטענות בדבר הפצת לשון הרע. זאת ועוד בטור הבא

טור משפטי: מחיקת ימי חופשה של חבר קיבוץ - חוק ומשפט בהעוטף

טור משפטי: מחיקת ימי חופשה של חבר קיבוץ

השינויים הדרמטיים שביצעו קיבוצים רבים באורחות חייהם, חייבו אותם לבצע "התאמות" גם בתחום העסקת החברים וזכויותיהם בגין עבודתם. אמנם, ההלכה שקבע בית המשפט העליון היא כי בין החבר לקיבוץ המתחדש לא מתקיימים "יחסי עובד מעביד". האם משמעות הדבר כי הקיבוץ רשאי לפגוע בזכויות שנצברו לחבר בגין עבודתו? זאת ועוד בטור הבא