לפרסום חייגו: 050-5788255

חוק ומשפט בהעוטף

חוק ומשפט

האם ניתן לחייב עובד ו/או חבר קיבוץ להתחסן?

האם מעסיק יכול לחייב עובדים להתחסן? האם מעסיק יכול להטיל סנקציות כנגד עובד שמסרב להתחסן? האם מעסיק יכול לתמרץ עובד כדי שיתחסן? מה לגבי חברים בקיבוץ? תושבים בקיבוץ? ניתן לחייב אותם להתחסן?

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

עו"ד איילת רייך מיכאלי

עו"ד איילת רייך מיכאלי, בעלת משרד עו"ד המתמחה בליווי משפטי של קיבוצים, מושבים, חברי אגודות, חקלאים ותאגידים תוך מתן מעטפת משפטית כוללת בתחום המסחרי-מינהלי- חקלאי- דיני עבודה וייצוג בערכאות בתי המשפט. בוררת וחוקרת על פי מינוי מטעם רשם האגודות השיתופיות

ayeletr@kv-yavne.co.il

www.ayelet-raich.co.il

שאלות אלו מטרידות בעת הזו מעסיקים כמו גם מרכזי משקים ולכן בחרתי לכתוב דעתי על כך-

מטבע הדברים השאלה אם ניתן לחייב אדם להתחסן עוסקת בהתנגשות בין זכויות. מחד האוטונומיה של הפרט להיות אדון לגופו ומאידך טובת הציבור ובריאותו. כאשר עסקינן במקום עבודה ברי כי ישנה גם משמעות כלכלית להחלטה באם להתחסן אם לאו.

המצב המשפטי הינו שנכון להיום אין חוק המחייב להתחסן ואין חוק המחייב עובדים להתחסן. פועל יוצא מהאמור הינו כי הפעלת סנקציות כנגד מי אשר סירב להתחסן, בהיעדר חוק המחייב אותו לעשות כן, הינה בלתי חוקית.

עד כה טרם התגבשה פסיקה המתייחסת לזכות המעסיק לחייב עובד בחיסון על מנת לקיים את עסקו ולדאוג לבריאות יתר העובדים.

כפי הידוע בית המשפט העליון אפשר להשתמש באמצעים חריגים כמו למשל הטלת סגר על מנת להתמודד עם מחלת הקורונה, חרף ההתנגשות בין זכויות יסוד. בית המשפט העליון ערך את האיזון הנדרש בין זכות היסוד של חופש התנועה לבין החובה לשמור על בריאות הציבור וקבע כי ידה של הזכות לחיים על העליונה.

עולה השאלה, האם האיזון הראוי בין שמירה על שלומם ובריאותם של העובדים כמו גם קיומו של העסק הינו באמצעות שלילת זכותם של עובדים לאוטונומיה על גופם ושלילת שקול דעתם בהחלטה באם להתחסן.

נכון להיום שאלה זו טרם הוכרעה ולא ניתן לקבוע כי קיימת למעסיקים זכות לחייב עובדים להתחסן ככל והם מעוניינים להמשיך לעבוד במקום עבודתם וכפועל יוצא מכך גם לא ניתן לקבוע כי הטלת  סנקציות על עובד המסרב להתחסן הינה חוקית.

בהתחשב בכך שבחודשים האחרונים הוכשרו לא מעט נורמות שהפרו זכויות יסוד של הפרט בשם ההגנה על הציבור בכללותו אני סבורה כי קיים סיכוי שהמצב המשפטי עוד ישתנה, כפי שקרה במדינות אחרות, כמו למשל בארצות הברית.

עוד אציין כי בישראל קיימת תשתית חוקית מכוח פקודת בריאות העם לפיה בשעת חירום, רשאי משרד הבריאות להורות על מתן חיסון לאוכלוסיות מסוימות, כאשר ישנה מחלה מסכנת מדבקת, אך לפי שעה עוד לא נעשה בה שימוש.

כמו כן בהתאם לחוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996, טיפול רפואי מוגדר: לרבות איבחון רפואי, טיפול רפואי מונע, טיפול פסיכולוגי או טיפול סיעודי. החוק הנ"ל קובע כי לא יינתן טיפול רפואי למטופל אלא אם כן נתן לכך המטופל הסכמה מדעת, למעט מקרים חריגים. לפיכך גם מכח הוראות חוק זה ניתן להסיק כי לא ניתן לכפות את החיסון.

בשלב זה, שעה שטרם קיימת ודאות משפטית, על המעסיק למצוא את הדרך להמשיך ולהעסיק את העובד בדרך אשר תשמור הן על העובד והן על יתר העובדים, לדוגמה: העסקת עובדים המסרבים להתחסן בקפסולה או בעבודה מהבית.

ועתה לשאלת מתן התמריץ.  על פניו, נראה כי בעת הזו זו הדרך היחידה שיכולה לגרום לעובדים ללכת להתחסן מה גם שאין מניעה חוקית למתן תמריצים.

יחד עם זאת אני סבורה כי בהחלט קיימת אפשרות כי עובדים שלא תומרצו נוכח כך שלא התחסנו עלולים לטעון לאפליה במקום העבודה. גם בנושא זה טרם גובשה פסיקה.

האם התשובות לעיל תהיינה שונות לגבי חברי קיבוץ או תושבים בקיבוץ?

קיבוץ הינו אגודה שיתופית מתחום המשפט הפרטי. החלטות הקיבוץ מתקבלות במוסדות המוסמכים ברוב הנדרש.

יחד עם זאת החלטות קיבוץ, הגם שתתקבלנה ברוב, ניתן לתקוף בטענות שונות, כדוגמת חוסר סבירות, תקנת הציבור, עושק מיעוט, אפליה וודאי אם הן מנוגדות למתחייב בדין.

על פי המצב המשפטי נכון להיום ובהיעדר פסיקה מנחה לא ניתן לחייב להתחסן. לכן ניתן יהיה לתקוף החלטה של הקיבוץ לחייב חברים להתחסן מחמת חוסר חוקיות ופגיעה בזכויות יסוד.

באשר לתושבים. גם אם כתוב בהסכם ההתקשרות עימם כי הם מחויבים לכללי הקיבוץ הרי שכללי הקיבוץ אינם יכולים לסתור את המתחייב בדין.

אנו נמשיך לעקוב אחר הפסיקה והדין ונשוב לעדכנכם ככל ויחול שינוי.

המידע המופיע הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

(תמונה:depositphotos)

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: