לפרסום חייגו: 050-5788255

חוק ומשפט בהעוטף

חוק ומשפט

טור מקצועי: היכן תידון שאלת החברות באגודה - חוק ומשפט בהעוטף

טור מקצועי: היכן תידון שאלת החברות באגודה

ברובם המוחלט, כוללים תקנוני האגודה מנגנון ליישוב סכסוכים במסגרת בוררות. אולם, על פי הדין והפסיקה, ישנם עניינים שלא ניתן להביאם בפני בוררות משום שאינם בגדר "עסקי אגודה" או שהם עניינים בעלי באופי "חוקתי". בפסק דין תקדימי הכריע בית המשפט העליון, לראשונה, באם שאלת חברותו של אדם באה בגדר העניינים שניתן לדון בהם בבוררות, אם לאו. בשל חשיבותו של פסק הדין אסקור בפניכם את עיקריו

הצבעה באסיפה כללית בימי קורונה - חוק ומשפט בהעוטף

הצבעה באסיפה כללית בימי קורונה

רשם האגודות השיתופיות ער לקושי בעת הזו לקיים אסיפות כלליות באגודות שיתופיות ובכלל כך במושבים וקיבוצים קל וחומר לאור המתחייב מתקנות שעת חירום המגבילות את הפעילות עליהן פירטתי שבוע שעבר. אז מה עושים? נמנעים ככל הניתן מכינוס אסיפות כלליות. אם קיימים מקרים מיוחדים ויוצאי דופן אשר דחיית ההכרעה בהם עלולה לגרום לנזק כלכלי משמעותי לאגודה או לחבריה, למשבר חברתי עמוק, או לקושי של ממש בהמשך ניהולה התקין של האגודה יש לפעול בהתאם לכללים אשר סיכמתי עבורכם בקישור המצורף

ריכוז הנחיות למעסיקים בעקבות נגיף הקורונה - חוק ומשפט בהעוטף

ריכוז הנחיות למעסיקים בעקבות נגיף הקורונה

טור מקצועי מאת עו"ד איילת רייך מיכאלי: עם כניסת ההגבלות החדשות לתוקף נוכח התפרצות נגיף הקורונה, פונים אליי מעסיקים רבים באשר לאפשרויות העומדות לרשותם נוכח הקושי בהמשך העסקת העובדים. בטור הבא ירוכזו ההנחיות למעסיקים בעקבות המצב החדש

טור משפטי: מהי "קרקע תפוסה" לצורך חיוב בארנונה? - חוק ומשפט בהעוטף

טור משפטי: מהי "קרקע תפוסה" לצורך חיוב בארנונה?

בצווי ארנונה של המועצות האזוריות, בתחומן מצויים המושבים, מופיע חיוב בגין "קרקע תפוסה". על בסיס רכיב זה מחייבות המועצות את המושבים וחברי מושבים בתשלומי ארנונה גבוהים, כאשר לא פעם פונים לקוחות למשרדי בשאלה לגביו חוקיותם של חיובים אלו, ומשמעות המונח קרקע תפוסה. פסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט לעניינים מנהליים בנצרת, אשר דן בערעור על החלטת ועדת ערר לאשר את חיוב הארנונה, עוסק בסוגיה זו ועל כן בחרתי לסקור אותו בפניכם (צילום: אודי קטן)

טור משפטי: צירוף צד להליך בוררות - חוק ומשפט בהעוטף

טור משפטי: צירוף צד להליך בוררות

הוספת תניית בוררות במסגרת הסכמים שאתם עורכים הינה שכיחה. בדרך זו אתם יכולים לקבוע את זהות הגורם השיפוטי אשר יכריע במחלוקות, לקבוע לוחות זמנים לבירור המחלוקת תוך תקווה כי ההליך יתנהל באופן יעיל ומהיר לעומת ערכאות בתי המשפט. מורכבות החיים מובילה לכך כי לעתים קרובות במחלוקות מעורבים צדדים נוספים אשר אינם צד לתניית הבוררות. מציאות משפטית זו מעלה לא אחת את השאלה האם ניתן לכפות את הליך הבוררות גם על צדדים נוספים המעורבים בסכסוך, אך אינם חתומים על הסכם הבוררות? על זאת במאמר שבחרתי להביא הפעם בפניכם (צילום: depositphotos)

טור מקצועי: האם בדקתם אפשרות להרמת מסך ההתאגדות? - חוק ומשפט בהעוטף

טור מקצועי: האם בדקתם אפשרות להרמת מסך ההתאגדות?

חברה חייבת לכם כסף ובעל החברה כבר מזמן המשיך הלאה ומנהל את פעילותו באמצעות חברה חדשה - נשמע לכם מוכר? לפני שאתם מכריזים על החוב "כחוב אבוד", דעו כי קיימת אפשרות לקבלת סעד מבית המשפט המכונה "הרמת מסך". באיזה נסיבות ניתן לקבל סעד זה? על זאת ועוד במאמר שלפניכם (צילום: depositphotos)