לפרסום חייגו: 050-5788255

הסיפורים המרכזיים

מסלול אקדמי חדש - תואר שני בלימודי תרבות במכללה האקדמית ספיר

תחום מנהיגות ויזמות בתרבות עדיין לא נתפס כתחום מקצועי מוגדר, על אף העשייה התרבותית הרבה בשטח והשפעתה על החברה בישראל. מרבית שכבת הניהול בתחומי התרבות בארץ רוכשת את הידע מתוך עשייה בפועל, ולא מתוך הכשרה מקצועית מוסדרת. תכנית לימודים חדשה לתואר שני (M.A) בלימודי תרבות, שתיפתח החל מסמסטר ב' תש"פ (מרץ 2020) במכללה האקדמית ספיר, עתידה לשנות את התמונה

עסקים

לוחות